Регистрация без основание

NoTrial:
Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в областта от първо ниво .bg, като позволява регистрантите на свой риск да регистрират домейни без да предоставят основание за ползване на интернет името.

За разрешаване на евентуални спорове между регистранти и заявители на домейни,
Регистър.БГ създава Арбитражна комисия.

Новите Общи условия са публикувани на www.register.bg.


От една страна това според мен е добро решение да направят по-достъпни домейните от първо ниво, от друга е лесен метод да разкарат Регистратор Бг от пазара.