Първата учебна година в НБУ отмина

751291_47729036 Първата година в НБУ вече е приключи. Взех си почти всички изпити - на една математика ме скъсаха и на друг не се явих въобще, но благодарение на нашата радикална образователна система университета мога да продължа обучението си и да ги взема втората година. За първи път в живота ми съм скъсан на изпит между другото и чувството беше неприятно.

За една учебна година натрупах доста знания и впечатления и мога да кажа, че съм един пълноценен и доволен студент. Основните неща, които ми правят добро впечатление в НБУ са най-вече образователната програма - аз избирам какво да уча и по колко. Е има някои задължителни предмети но като цяло по-голям процент от програмта аз я определям, като кога и какво да уча. Например вторият семестър си бях събрал програмта в два дни специални предмети + спорта в друг ден. За добро или не всички общообразователни предмети, спорт и изкувства свършиха и от втората година се започват само специални предмети. Аз дори вече съм си подредил програмата за третият семестър, в която ще изучавам задълбочено Обектно-ориентирано програмиране не C++ и Java, Компютърни архитектури + малко математически анализ.

Всичко не може да бъде розово разбира се, имам и някои забележки за обучението в НБУ но моите са незначителни в сравнение с тези на Марио Пешев - Липсата на Minor програми и трудното взимане на стипендии.

С колегите ми създадохме и вътрешна система за комуникация чрез която се поддържаме в трудните моменти покрай изпитите и се информираме. Освен това се занимавам с администрацията на форума на НБУ и съм част от студентското представителство в университета.

Лятото възнамерявам да наваксам в някои пропуски, които допуснах по време на втори семестър и не възнамерявам да си почивам много, защото следващият семестър ще стане доста напечено.