ОП Административен Капацитет

Последните три дни на миналия вече януари бях на семинар във Велико Търново към проект на Фондация "Младежка иницатива" - "Партньорство между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол" и присътвах там като член на сдружение "Младеж".

Събитието беше интересно, имаше много добри лекции и тренингови курсове които разиграхме и от които попих доста знания. Темите на лекциите бяха свързани с решаване на конфликти и работа в екип. Откроиха се доста идеи, които могат да се приложат в отношенията между НПО и администрацията и най-вероятно може да се работи по тях.

До сега не бях посещавал Велико Търново и в началото имах смесени чуства. Преминаха от срам, че съм допуснал подобна грешка до пълно удовлетворение че съм я поправил. Градът ми стана един от фаворитите и се радвам, че там ще съм и през април на уеб конференция/блогосрещата. В престоя си там имах и възможността да попия малко от нощтния живот и да посетя светлинно звуковото шоу "Звук и светлина" на крепостта Царевец.