Никога няма да забравят

Хората ще забравят какво сте казали, какво сте направили, но хората никога няма да забравят как сте ги накарали да се чувстват.
е казала американската поетеса Мая Анджелоу и съм сигурен, че е знаела много добре какво говори.

Емоционална памет Тази фраза е вярна, защото вербалната и краткотрайната ни памет са в пъти по-слаби от емоционалната памет. В интернет можете да намерите доста интересни обяснения на явлението емоционална памет, и аз ще го подкрепя с прост пример. Само преди две години завърших гимназия и вече не помня имената на всички съученици и учители, а само на тези с които съм имал общи силни емоции. Помня всеки един от тях как ме е карал да се чувствам, какво сме правили заедно в училище но като срещтна на улицата и не си спомням името му.

Неприятното в цялата история с емоционалната памет е, че лошите спомени са защитен механизъм и се помнят по-дълго, по-силно и по-обстойно от хубавите.

Какъв е извода? - Карайте хората, или поне тези, които са ви близки да се чувстват добре и те ще го запомнят за цял живот.