Нетикет

Нетикет (неологизъм, съставен от думите "интернет" и "етикет") е събирателен термин за нормите на етично поведение и общуване между хората в Интернет пространството. Потребността от нетикета възниква с навлизането на съвременните комуникации в ежедневието и поради множеството ограничения, които тази среда на общуване налага.

Потребност от спазване на нетикет има при всички форми на компютърно-опосредствано общуване: електронна поща, приложения за instant messaging като ICQ и Skype, приложения за чат, интернет форуми и дъски за съобщения, онлайн общности като Orkut, Last.fm, Уикипедия.

Информация и линкове за нетикет:
Нетикет в Уикипедия
Книга за Нетикет на Български език от Орбител
Търси за Нетикет в Google