Какво дава университета, знания или умения?

Подобна тема, нo не абсолютно същата дискутирахме в упражненията по "Български език и есе" при г-ца Лора Шумкова рано сутринта днес. По-скоро писахме само тези и ги аргументирахме, на следната тема: Кое е по-важно да дава университетът - знания или умения?
Тъй като темата беше с условие - или знания или умения, аз не успях да избера нито една от двете тези и си съставих моя отделна и сега ще ви я представя и защита, защото не ни достигна времето да се изкажа напълно и се почувствах недоразбран.

NBU campus


Първо темата е обширна и не може да се конкретизира - унверситетът дава знания или умения, не може да се избере едно от двете докато не сме дефинирали точно университетът. Ако той е НСА например, определено дава умения. Ако е Икономомическия - дава повече знания. Но моята теза е следната:
Университетът дава знания и умения едновременно, тъй като уменията са приложението на знанието и те са идентични. Примерно дали знаеш да направиш нещо, или умееш да направиш нещо са напълно еднакви неща. Или по-скоро знанието се намира в някакво психично измерение и е с определен размер, докато умението е неговото психично или физично изявление. Умението е следствие от знанието, без да познаваш нещо не може да се развиеш. Умението е развитие на знанието, защото то е умелост да ръководиш и употребяваш знанието или знание как да управляваш знанието.

А и най-важното - независимо кой и какъв е университетът, той не може да ти даде нищо - нито знание нито умение. Факта че е университет, е ясно че до там се стига по собствена воля и трябва да се премине пак по собствена воля и лична мотивация а не допълнително да се стимулира и дава - от университета. Той просто те предразполага и ти дава база, ти трябва да си дисциплиниран и готов да усвоиш знанията и така да ги разбереш че да може да ги приложиш и умееш наистина.