Яйцето срещу Кокошката

Яйцето срещу кокошката, или размишленията ми върху въпроса "Кое е първо - яйцето или кокошката".

Яйцето или кокошката

Това е един от така наречените спорни екзестенциални философски въпроси, на които смятам че съм намерил логичен отговор.
Ако следваме философията на Пурко от филма "Господин за един ден" нещата наистина изглеждат прости - Кокошка може да долети от всякъде, а яйцето не може. Но да не прибързваме да правим заключения.

Нека първоначално разгледаме яйцето и кокошката като отделни биологични единици от научна гледна точка и след това да ги съпоставим.

Кокошката (Gallus) е най-многобройната птица в света. Според Дарвин култивирани кокошки се появяват в Индия ок. 2000г пр. н. е.. По-късни изследователи твърдят, че това може да е станало ок. 3200 г.пр.н.е.; или даже по-рано (6000г.-8000 г.пр.н.е.) в други райони на Азия.
царство: Животни; тип: Хордови; клас: Птици; разред: Кокошоподобни; семейство: Фазанови; род: Кокошки; вид: Кокошка; подвид: Домашна кокошка;

Яйцето (Ovum) е своеобразно едноклетъчен организъм, в резултат от оплождане. Подчертавам просто и ясно - яйцето е зиготата на яйцеснасящите животни.

Кокошката е многоклетъчно животно, потомък на клас птици. Птиците са произлезли преди ~150 милиона години от предполаган за най-старият представител - Археоптерикса. Това е полу-птица/полу-влечуго. Основен белег останал от влечугите, са люспестите крака на птиците. Следователно ако погледнем в историята хронологически влечугите са живяли преди птиците (вкл. и кокошките).

Ако разгледаме яйцето като една еукариотна клетка, то си е такова по принцип... ще установите че от него са произлезли много други животни като рибите, земноводните, влечугите, много и различни видове птици и чак накрая някъде и кокошките. За да се зароди един многоклетъчен организъм, нещата горе долу протичат така:
Имаме една клетка по възможност еукариотна, защото ни трябва ядро със ДНК. Тази клетка се дели и се получават множество клетки, които се обособяват на отделни тъкани. Тези тъкани характеризират отделните органи във зависимост от техния вид. Органите се съединяват в системи и най-накрая всичките системи образуват един многоклетъчен организъм - в случая визирам многоклетъчния организъм на кокошката.

Да но от къде е дошла тази клетка? Ако погледнем малко философски, първата кокоша клетка трябва да е създадена според някакви обстоятелства, да е еволюирала поради промяна на средата или да е някаква мутация от друг вид клетка. Следователно ако от тази клетка (яйце) се зароди кокошка, то това е нейно яйце защото тя е била вътре и логично това е първото яйце. Което обяснява точно и ясно - яйцето е първо.

По принцип понятието яйце е твърде обширно, тъй като яйцето не е начало само на кокошката но и на много други видове, включително и нас (припомням: яйцеклетка).

Целият този екзестенциален проблем е много уплетен и непрекъснато се получава някаква причинно-следствена връзка, която се обосновява като кръговрат.

Аз съм склонен да вярвам и твърдя в това, че яйцето е първо, но винаги ще оставям и място за съмнение. Ако не Ви се мисли много върху този "проблем" ще Ви дам идея за друг - Кое да хапнете първо? Омлет или яйца на очи.

Омлет или яйца на очи - това е въпростът.

По въпроса от: Български фактор, Блогът на Иво Сиромахов
Wikipedia: Археоптерикс (EN), Кокошка, Клетка, Egg