CodeIDE

Представете си да можете съвсем спокойно и свободно да си програмирате на езици като Basic, Pascal, ANSI C, Perl, JavaScript, HTML, LISP и др, и всичко това без употребата на множество компилатори или интерпретатори а във Уеб среда. Това е възможно във www.CodeIDE.com
Там можете да тествате кода си на по-горе изброените езици, като има много функции и допълнения. Например кода, написан на ANSI C, може да си го компилирате в уеб среда и да си свалите изпълнимия файл.
Идеята е доста иновационна и мисля че има голяма реализация :)